Prawo

Spółka cywilna

Spółka cywilna stanowi jedną z najpopularniejszych form prowadzenia działalności z...

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna o charakterze kapitałowym stanowi jedną z form spółek prawa handlowego. Przeznaczona jest do prowadzenia średnich lub dużych przedsiębiorstw. Osobowość prawna spółki akcyjnej stanowi odrębność wobec osobowości prawnej...

Czym rożni się spółka cywilna od spółki jawnej?

Decydując się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, każdy powinien najpierw zdać sobie sprawę z tego, czym różni się spółka jawna od innego rodzaju spółek. W Polsce najczęściej wykorzystywaną spółką jest spółka...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę stanowi jeden ze sposobów rozwiązania zatrudnienia - ma miejsce w sytuacji, gdy jedna ze stron (pracodawca lub osoba przez niego zatrudniana) składa oświadczenie woli, w konsekwencji którego następuje rozwiązanie...